O mnie

Jestem psychologiem z 25 letnim stażem.
Pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Od początku pracuję również z osobami dorosłymi.
Wiele lat współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielam porad w najróżniejszych sprawach. Prowadzę również Poradnię Psychologiczną dla studentów Collegium Polonicum.
Ukończyłam Psychologię kliniczną na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Praca psychologa to ciągła nauka i zdobywanie nowych umiejętności, więc to również 25 lat kształcenia się.
Jestem rodowitą słubiczanką, tutaj żyję i pracuję.

W swojej pracy koncentruję się na kilku obszarach:

– problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
– konsultacje i terapia rodziny
– terapia indywidualna
– pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii
– diagnoza i opiniowanie
W terapii stosuję podejście integracyjne czerpiąc z wielu nurtów psychologii (od humanistycznej po behawioralno – poznawczą).
Poza doświadczeniem w pracy terapeutycznej posiadam też duże doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży o tematyce profilaktycznej i rozwojowej (między innymi: rozwijanie umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności wychowawczych, asertywność, radzenie sobie ze stresem).
Realizuję programy unijne dla różnych instytucji prowadząc grupy i spotkania indywidualne. Od wielu lat jestem również biegłym sądowym.