Doświadczenie zawodowe

Wykształcenie:

1985 – 1991 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Magisterskie dzienne Studia na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: psychologia kliniczna
2003 – 2005 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Studium Podyplomowe: Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii

Doświadczenie zawodowe:

1.10.1991 – 31.09.1992 Zespół Opieki Zdrowotnej w Słubicach, stanowisko psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Odwykowej (pracę w tych poradniach kontynuowałam w niepełnym wymiarze godzin do 1994 roku)
1.04.1992 – 30.06.1992 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
od 1.09.1992 stanowisko psychologa w Słubicach
1992 – 2000 Urząd Miejski w Słubicach, tworzyłam i realizowałam Gminny Program Profilaktyki Uzależnień
1997 – 2004 Współpraca ze Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni, organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży
od 1994 Prywatna Praktyka Psychologiczna
od 1.05.2004 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach, stanowisko psychologa
od 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, terapia rodzin, w tym pomoc rodzinom zastępczym
od 2005 Sąd i Prokuratura – biegły sądowy

Ukończone Kursy (między innymi):

Trening Interpersonalny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,1993
Trening Asertywności, Korporacja Trenerów Asertywności w Warszawie, 1993
Podstawy Systemowej Konsultacji i Terapii Rodzin, cz. I i II, Krakowski Ośrodek Terapii, 1994
Patomechanizm Zaburzeń Emocjonalnych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, 1996
Badanie diagnostyczne i wczesna pomoc uczniom zagrożonym uzależnieniem, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, 1996
Metody behawioralne w pracy z dzieckiem agresywnym, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., 2004
SI – Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia , PSTiS Warszawa, 2014
Metoda Dialogu Motywującego w pracy z nastolatkami – WOM w Gorzowie Wielkopolskim, 2016