Strona główna

Gabinet psychologiczny – Anna Kostrzewska

 

Każdemu w życiu zdarzyć się mogą słabsze chwile i nie zawsze można sobie poradzić samemu. Warto wówczas skorzystać z pomocy psychologa. Spraw, by złe chwile były tylko epizodem w Twoim życiu, pozwól sobie być szczęśliwym.

Zapraszam do uważnego zapoznania się ze stroną – do informacji na mój temat, na temat mojej pracy,  drogi zawodowej, do zapoznania się z ofertą. Zapraszam serdecznie do rozmowy o Tobie.

Sekcja strony głównej

Dowiedz się więcej – o sobie

Mieszkasz w Słubicach? Innej miejscowości regionu lubuskiego, w Kostrzynie Nad Odrą, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze? Niemal każdy czasem potrzebuje pomocy, wsparcia, nie zawsze wystarczą bliscy i przyjaciele. Psycholog nie jest przyjacielem, ale jego bezstronna opinia często potrafi otworzyć oczy na nowe możliwości, nowe szanse, na całkiem nowe życie.

O mnie

Jestem psychologiem z 25 letnim stażem.
Pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Od początku pracuję również z osobami dorosłymi.
Wiele lat współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielam porad w najróżniejszych sprawach. Prowadzę również Poradnię Psychologiczną dla studentów Collegium Polonicum.
Ukończyłam Psychologię kliniczną na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Praca psychologa to ciągła nauka i zdobywanie nowych umiejętności, więc to również 25 lat kształcenia się.
Jestem rodowitą słubiczanką, tutaj żyję i pracuję.

W swojej pracy koncentruję się na kilku obszarach:

– problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
– konsultacje i terapia rodziny
– terapia indywidualna
– pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii
– diagnoza i opiniowanie
W terapii stosuję podejście integracyjne czerpiąc z wielu nurtów psychologii (od humanistycznej po behawioralno – poznawczą).
Poza doświadczeniem w pracy terapeutycznej posiadam też duże doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży o tematyce profilaktycznej i rozwojowej (między innymi: rozwijanie umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności wychowawczych, asertywność, radzenie sobie ze stresem).
Realizuję programy unijne dla różnych instytucji prowadząc grupy i spotkania indywidualne. Od wielu lat jestem również biegłym sądowym.

Doświadczenie zawodowe

Wykształcenie:

1985 – 1991 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Magisterskie dzienne Studia na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: psychologia kliniczna
2003 – 2005 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Studium Podyplomowe: Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii

Doświadczenie zawodowe:

1.10.1991 – 31.09.1992 Zespół Opieki Zdrowotnej w Słubicach, stanowisko psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Odwykowej (pracę w tych poradniach kontynuowałam w niepełnym wymiarze godzin do 1994 roku)
1.04.1992 – 30.06.1992 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
od 1.09.1992 stanowisko psychologa w Słubicach
1992 – 2000 Urząd Miejski w Słubicach, tworzyłam i realizowałam Gminny Program Profilaktyki Uzależnień
1997 – 2004 Współpraca ze Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni, organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży
od 1994 Prywatna Praktyka Psychologiczna
od 1.05.2004 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach, stanowisko psychologa
od 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, terapia rodzin, w tym pomoc rodzinom zastępczym
od 2005 Sąd i Prokuratura – biegły sądowy

Ukończone Kursy (między innymi):

Trening Interpersonalny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,1993
Trening Asertywności, Korporacja Trenerów Asertywności w Warszawie, 1993
Podstawy Systemowej Konsultacji i Terapii Rodzin, cz. I i II, Krakowski Ośrodek Terapii, 1994
Patomechanizm Zaburzeń Emocjonalnych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, 1996
Badanie diagnostyczne i wczesna pomoc uczniom zagrożonym uzależnieniem, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, 1996
Metody behawioralne w pracy z dzieckiem agresywnym, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., 2004
SI – Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia , PSTiS Warszawa, 2014
Metoda Dialogu Motywującego w pracy z nastolatkami – WOM w Gorzowie Wielkopolskim, 2016

Kontakt

Gabinet Psychologiczny
Anna Kostrzewska
ul. Wojska Polskiego 55
69-100 Słubice
Tel. kom: 501 315 717